facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

BA.6740.112.2018

2018-07-05
A- A +A
Zwoleń, dnia 02.07.2018r.
BA.6740.112.2018

O G Ł O S Z E N I E

     Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 5a ust. 1 prawa budowlanego Starostwo Powiatowe w Zwoleniu – Wydział Budownictwa i Architektury informuje, że w dniu 29.06.2018r. zostało wydane dla P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez Panią Dorotę Brzeską, UP-TELECOM Sp. z o.o., ul. Odkryta 36 lok. 10, 03-140 Warszawa, pozwolenie na budowę zespołu urządzeń telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą nr ZWO3304B, na istniejącym obiekcie budowlanym, na działce o nr ewid. gruntu 7217/1, położonej w Zwoleniu, przy ul. 11 Listopada 6/8.

     Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 KPA strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny 86, w Wydziale Budownictwa i Architektury II piętro pok. 26 od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30 oraz składać uwagi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

     Ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń i strona internetowa Starostwa Powiatowego w Zwoleniu oraz tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, tablica ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej w Zwoleniu).
     Ogłoszenie uważa się za doręczone stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi: inspektor
mgr inż. Janusz Wojas, tel. 048- 676-48-92, wew. 19.
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza