facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Dom Pomocy Społecznej w Gródku

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU
GRÓDEK 26, 26-720 POLICZNA

GODZINY PRACY I KONTAKT

administracja: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00
tel. 048 677-00-29

dyżurka pielęgniarek całą dobę codziennie, w niedziele i święta
tel. 048 677-00-29, 048 677-04-90

dyrektor: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00
tel. 048 677-00-29, 0 609-005-158

 

            
DPS w Gródku - wejście główne                          DPS w Gródku - widok od podwórka

 

Utworzenie i funkcjonowanie domu.

Dom Pomocy Społecznej w Gródku jest położony na terenie wsi Gródek gm. Policzna powiat Zwoleń, przy trasie Czarnolas – Garbatka.
Zarządzeniem Wojewody Radomskiego z dnia 01.06.1979r. utworzony został Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Gródku z przeznaczeniem dla osób przewlekle chorych ze schorzeniami układu nerwowego.
Dom zlokalizowano w budynku po szkole wybudowanego w latach 60-tych. Pierwszych mieszkańców przyjęto w styczniu 1980r. W ośmiu pokojach zamieszkało wówczas 44 osoby. 
Pierwszym Dyrektorem była Pani Jadwiga Bernacik i funkcję tą sprawowała do 1984r. 
W latach 1984-1990 Dyrektorem był Pan Kazimierz Jakubowicz, pełniąc jednocześnie funkcję felczera.
Na przełomie lat 1990-1991 funkcję Dyrektora pełni Pani mgr Leokadia Dąbrowska.
W latach 1991 - 2014 funkcję Dyrektora pełni mgr Romuald Paklerski a od 27 litopada 2014 roku funkcję tę objęła Pani Monika Cygan.

W latach 1994-1997 dom rozbudowano, dostosowując warunki bytowe do obowiązujących standardów. W 34 pokojach mieszkalnych, w tym w 24 dwuosobowych z pełnymi węzłami sanitarnymi, zamieszkuje obecnie 80 osoby.
Dom i jego otoczenie jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych, gdzie nie ma żadnych barier architektonicznych. W budynku jest winda i poza pokojami mieszkalnymi znajdują się jeszcze następujące pomieszczenia: jadalnia, świetlica, pokoje terapi zajęciowej, kaplica, sala rehabilitacyjna, kuchnia, pralnia.
Cały obiekt jest wyposażony w instalację przyzywową, awaryjne oświetlenie ciągów komunikacyjnych, instalację sygnalizacji przeciwpożarowej i anteny RTV.

Struktura  organizacyjna i  zatrudnienie.

Dom Pomocy Społecznej w Gródku jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu zwoleńskiego. W domu zatrudnionych jest 50 pracowników odpowiednio przeszkolonych do pracy z osobami niepełnosprawnymi i chorymi psychicznie. Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 77 osób przewlekle chorych psychicznie (kobiet i mężczyzn w wieku od 18 lat).
Dom świadczy całodobowe usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających. Zapewnia miejsca zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie higieny osobistej i czystości, niezbędną odzież i obuwie, opiekę lekarską na ogólnych zasadach, udział w terapii zajęciowej, rehabilitację, dostęp do kultury 
i rekreacji, a także możliwość swobodnego praktykowania religii.
Domem kieruje dyrektor. W domu pomocy społecznej funkcjonują następujące działy:

  • dział ekonomiczny: zajmuje się prowadzeniem dokumentacji finansowo-księgowej i płac;
  • dział opiekuńczo-terapeutyczny: zajmuje się koorydynacją  prac pielęgniarek, pokojowych, prac. socjalnego, prac. terapii zajęciowej i kulturalno-oświatowego, psychologa, kapelana, opiekunów i fizjoterapeuty;
  • dział administracyjno-gospodarczy: zajmuje się koordynowaniem pracy kuchni, pralni, kotłowni, ochrony środowiska, zaopatrzenia i transportu, utrzymaniem w dobrym stanie tech.budynku, maszyn i urządzeń.

Kierowanie  do  domu  pomocy społecznej i odpłaty za pobyt.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłaty za pobyt w domu wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który w przypadku DPS w Gródku wynosi 3 492,94. miesięcznie.
Opłaty na pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
mieszkaniec domu pomocy społecznej nie więcej niż 70% swojego dochodu;
małżonek, zstępni przed wstępnymi;
gmina, z której osoba została skierowana do dps.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, powinna złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej w gminie, w której mieszka.

Galeria.

     
Pokoje mieszkalne
    

Plac wewnętrzny                              Pokój goścninny

 
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza