facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Gródek


zabytkowy kościół z XVI wieku

W czasach kształtowania się państwa polskiego, na terenie dzisiejszej wsi istniała warownia (grodek, gródek) mająca charakter wojskowo – obronny. Jej zadaniem było powstrzymywanie najeźdźców, którzy po przekroczeniu Wisły kierowali się w głąb kraju. Do dziś istnieje miejsce nazywane przez mieszkańców grodziskiem. Z  czasem w pobliżu warowni powstała osada nazwana Gródkiem. Istniała już w XI wieku, bowiem założony wówczas klasztor benedyktyński w Sieciechowie otrzymał na swoje uposażenie wiele osad, wśród których był Gródek i Policzna. O pochodzeniu nazwy miejscowości od grodu świadczy jego pisownia. Potwierdzają to wszelkie źródła historyczne (państwowe i kościelne), w których zapisywany był jako Gródek. Wyjątek stanowią materiały archiwalne z czasów zaboru rosyjskiego, Jest to jednak uzasadnione, bowiem  w alfabecie rosyjskim nie występuje litera ó. Dokumentem zmieniającym pisownię miejscowości na Grudek jest wydany w 1982 roku przez Ministerstwo Administracji Wykaz Urzędowych nazw miejscowości w Polsce. Z tą decyzją nie zgadzali się mieszkańcy Gródka. W roku 2006 rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 15 grudnia przywrócono pisownie przez „ó” .
W XV wieku wieś Gródek była własnością P. Ślisza, a następnie jego córki Doroty Mysłowskiej i jej potomków. Po ślubie Anny Mysłowskiej z Andrzejem Kochanowskim (synem Dobiesława z Opatek) przeszła w ręce Kochanowskich. Od 1661 roku należała do Gniewoszów, właścicieli Sarnowa i Oleksowa. W 1733 roku kupił ją Aleksander Kazimierz Szemberk, stolnik koronny. Od następnego właściciela Stanisława Mycielskiego, Gródek i należący do niego Zdunków w 1762 roku kupił Józef  Jabłonowski, wojewoda nowogrodzki. Byli oni właścicielami Gródka i Zdunkowa do czasu reformy uwłaszczeniowej w 1864 roku. W latach 1593-1595 Andrzej Kochanowski wybudował kościół w Gródku. W 1598 roku została erygowana parafia gródzka. W XVI wieku na terenie Gródka, w Rudzie należącej do Piotra, a następnie jego syna Jana Kochanowskiego z Czarnolasu wytapiano żelazo. W 1880 roku Gródek posiadał 551 mórg gruntów, 22 domy drewniane i młyn wodny. Mieszkało tam 307 osób. W 1907 roku mieszkało tu 358 włościan, którzy posiadali 282 morgi ziemi. Było tu 40 domów, w tym 1 murowany oraz młyn wodny. Przed 1939 roku były tu 3 młyny, które należały do rodzin: Sztobrynów, Kusiów i Gołąbków. W czasie I wojny światowej w 1914 roku w rejonie Gródka toczyły się walki wojsk austro – węgierskich z rosyjskimi. Z tego okresu na cmentarzu w Gródku znajdują się mogiły poległych żołnierzy walczących stron. W 1920 roku powstała w Gródku jednoklasowa szkoła powszechna. Od 1961 roku powstała tu 8-klasowa szkoła podstawowa, dla której wybudowano duży, piętrowy budynek z mieszkaniami dla nauczycieli. Ze względu na małą ilość uczniów w latach 70-tych obniżono stopień organizacyjny szkoły do 3-klasowej i przeniesiono ją do nowego budynku, który społecznie wybudowali w tym celu mieszkańcy wsi. Szkoła w Gródku istniała do 1992 roku. W pierwszym budynku szkolnym w 1979 roku powstał Dom Pomocy Społecznej. W 1966 roku powstała w Gródku OSP. Na jej potrzeby w 1970 roku strażacy rozbudowali remizę. W tym czasie mieszkańcy Gródka byli bardzo aktywni na płaszczyźnie życia społecznego. Działał tam klub LZS, Koło ZMW, Koło Gospodyń Wiejskich, zespół ludowy KGW, Klub „Ruch” i biblioteka. W 1975 roku zorganizowano w Gródku kółko rolnicze. W latach 1954-1972 Gródek był siedzibą Gminnej Rady Narodowej. Od 1975 roku jest sołectwem w gminie Policzna. Sołtysami w ostatnim półwieczu byli: Bolesław Molenda, Stanisław Kutyła, Czesław Wieczorek, Kazimierz Bachanek. Obecnie funkcję sołtysa pełni Adam Słyk. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest od 2003 roku Andrzej Wójcicki. Wieś Gródek posiada 689,14 ha powierzchni, w tym 621,53 ha użytków rolnych, 346 mieszkańców. Jest wsią zelektryfikowaną, stelefonizowaną i zwodociągowaną. Działa tu 5 podmiotów gospodarczych. Ponadto jest tu kuźnia należąca do Kazimierza Barana. Gródek posiada duże walory do rozwoju agroturystyki i budownictwa letniskowego. Wokół stawu i wzdłuż Potoku Gródeckiego, na przestrzeni 2 km, jest siedlisko ptactwa. Gniazduje tu bocian czarny, czapla, łabędź. Ponadto na tym terenie występują zwierzęta łowne, m.in. sarny. Przez teren Gródka prowadzą szlaki turystyczne i trasa Czarnoleskiego Marszu Po Zdrowie.

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza