facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Konsultacje

Zwoleń, 30 października 2018 r.

 

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

 

w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Zarząd Powiatu w Zwoleniu ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Zwoleńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego w 2019 r.

1. Tytuł projektu

Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz  Rozkład czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na 2019 rok

2. Termin  konsultacji

 

 14 – 27 listopada  2018 r.

 

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

 

Starostwo Powiatowe

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Edukacji, Spraw Społecznych i Zdrowia

ul. Jagiełły 4, p.4

26-700 Zwoleń

 

archiwum@zwolenpowiat.pl

Tel. 48-676-33-89 w. 23

Fax. 48-676-25-20

 

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

 

 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a)      odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,

b)      pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej


 

Projekt

Formularz konsultacyjny


 

 Zwoleń, 13 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

 

w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarząd Powiatu w Zwoleniu ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Zwoleńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego w 2018 r.

1. Tytuł projektu
Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz  Rozkład czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na 2018 rok.

2. Termin  konsultacji

 27 listopada – 11 grudnia  2017 r.

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

Starostwo Powiatowe
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Edukacji, Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Jagiełły 4, p.4
26-700 Zwoleń

archiwum@zwolenpowiat.pl
Tel. 48-676-33-89 w. 23
Fax. 48-676-25-20

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  a)    odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,
  b)    pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej

Projekt

Formularz konsultacyjny


Zwoleń, 28 października 2016 r.

 

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

 

w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Zarząd Powiatu w Zwoleniu ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Zwoleńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego w 2017 r.

1. Tytuł projektu

Rozkład godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz  Rozkład czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na 2017 rok

2. Termin  konsultacji

 

 14 listopada  – 28 listopada  2016 r.

 

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

 

Starostwo Powiatowe

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

ul. Jagiełły 4, p.4

26-700 Zwoleń

 

archiwum@zwolenpowiat.pl

Tel. 48-676-33-89 w. 17

Fax. 48-676-25-20

 

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

 

 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a)      odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,

b)      pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej

 


Projekt

Formularz konsultacyjny

 


                                                                                                     Zwoleń, 23 maja 2016 r.

 

Ogłoszenie

 

Zarząd Powiatu w Zwoleniu ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych

projektu dokumentacji  projektowej pn. „Przebudowa ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń – Kroczów – Kazanów na odcinku  dł. 2,20 km”

 

 

w trybie Uchwały Nr XXIV/200/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27  lutego 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego.

 

1.Tytuł projektu

 

„Przebudowa ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej

nr 4513W Zwoleń – Kroczów – Kazanów na odcinku  dł. 2,20 km”

 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 

 Od 23 maja 2016 r. do 9 czerwca  2016 r. 


Przedsiębiorców mających swoje siedziby przy ulicach Targowej i Hubala zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dnia 8-go czerwca 2016 r. o godz. 16:00, które odbędzie się w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.

Mieszkańców ulic Targowej i Hubala zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dnia 9-go czerwca 2016 r. o godz. 16:00, które odbędzie się w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.


3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

 

Starostwo Powiatowe

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

ul. Jagiełły 4, p. 13

26-700 Zwoleń

 

Tel. 48-676-33-89 w.23

Fax. 48-676-25-20

e-mail:  archiwum@zwolenpowiat.pl

 

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

 

Uwagi i opinie  można złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.

 

 

Projekt graficzny nr 1

Projekt graficzny nr 2

 

Formularz ankietowy

 

Sprawozdanie z konsultacji
 projektu aktualizacji  „ Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022”


 

1. Przedmiot konsultacji

W trybie Uchwały Nr XXIV/200/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27  lutego 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego Zarząd Powiatu w Zwoleniu ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu aktualizacji  „ Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022”.

2. Cel konsultacji

Celem konsultacji było poznanie stanowiska mieszkańców, organizacji pozarządowych, grup społeczno-zawodowych oraz  instytucji  w związku z przygotowaniem  aktualizacji Strategii.               

3. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 2 listopada 2015 r. do 16 listopada 2015 r. 

 

4. Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu oraz przekazaniu do zaopiniowania projektu dokumentu samorządom gminnym z obszaru powiatu, organizacjom pozarządowym lub instytucjom.        Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
Uwagi do projektu należało zgłaszać w formie pisemnej z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, który stanowi załącznik do ogłoszenia.
W wyznaczonym terminie do konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.

   Na tym sprawozdanie zakończono.
  Zwoleń, 17 listopada 2015 r.
 
                                                                    Zwoleń, 29 października 2015 r.

 

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

 w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Zarząd Powiatu w Zwoleniu ogłasza konsultacje z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego i organizacjami pozarządowymi z terenu Powiatu Zwoleńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego w 2016 r.

1. Tytuł projektu

Harmonogram pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz  Rozkład czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na 2016 rok

2. Termin  konsultacji

16 listopada  – 30 listopada 2015 r.

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu 

Starostwo Powiatowe

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

ul. Jagiełły 4, p.4

26-700 Zwoleń

archiwum@zwolenpowiat.pl

Tel. 48-676-33-89 w. 17

Fax. 48-676-25-20

 4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

 

1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 1. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a)      odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,

b)      pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej

 

Projekt

Formularz konsultacyjny

 

Formularz konsultacji projektu                                                                                                                Harmonogram pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz Rozkładu czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na 2016 rok

 

L.p.

Zapis w projekcie  do którego zgłaszane są uwagi
wraz z nr rozdziału, punktu, litery, cyfry itp.

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja nowego brzmienia rozdziału, punktu, litery, cyfry)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający propozycje

Adres

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko osoby  kontaktowej

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

Wypełniony formularz należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2015 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)       osobiście w godzinach: 7.30 – 15.30 w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu, ul Jagiełły 4:

2)       drogą elektroniczną na adres email: archiwum@zwolenpowiat.pl

3)       za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń

 
                      

                        PROJEKT

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty

- na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2016
                                                                                                                                                                                                                 

PROJEKT

                     

Rozkład czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2016

Dyżury

Poniedziałek- piątek 20.00-7.30 dnia następnego

Sobota  18.00-8.00  dnia następnego

Niedziela / Święta  – 24 h/ dobę

 

 

L.p.

Dni w miesiącu

 

Adres apteki

1.

04-10.01.2016

Zwoleń, ul. Kościuszki 21

2.

11-17.01.2016

Zwoleń, ul. Św. Jana

3.

18-24.01.2016

Zwoleń, ul. Jagiełły 8

4.

25-31.01.2016

Zwoleń, ul. Jana Pawła II 27

5.

01-07.02.2016

Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 50

6.

08-14.02.2016

Zwoleń, ul. Kościuszki 21

7.

15-21.02.2016

Zwoleń, ul. Św. Jana 1

8.

22-28.02.2016

Zwoleń, ul. Jagiełły 8

9.

29.02.-06.03.2016

Zwoleń, ul. Jana Pawła II 27

10.

07-13.03.2016

Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 50

11.

14-20.03.2016

Zwoleń, ul. Kościuszki 21

12.

21-27.03.2016

Zwoleń, ul.  Św. Jana 1

13.

28.03-03.04.2016

Zwoleń, ul. Jagieły 8

14.

04-10.04.2016

Zwoleń, ul. Jana Pawła II 27

15.

11-17.04.2016

Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 50 

15.

18-24.04.2016

Zwoleń, ul. Kościuszki 21

16.

25.04-01.05.2016

Zwoleń, ul.  Św. Jana 1

17.

02-08.05.2016

Zwoleń, ul. Jagiełły 8

18.

09-15.05.2016

Zwoleń, ul. Jana Pawła II 27

19.

16-22.05.2016

Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 50

20.

23-29.05.2016

Zwoleń, ul. Kościuszki 21

21.

30.05-05.06.2016

Zwoleń, ul. Św. Jana 1

22.

06-12.06.2016

Zwoleń, ul. Jagiełły 8

23.

13-19.06.2016

Zwoleń, ul. Jana Pawła II 27

24.

20-26.06.2016

Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 50

25.

27.06-03.07.2016

Zwoleń, ul. Kościuszki 21

26.

04-10.07.2016

Zwoleń, ul. Św. Jana 1

27.

11-17.07.2016

Zwoleń, ul. Jagiełły 8

28.

18-24.07.2016

Zwoleń, ul. Jana Pawła II 27

29..

25-31.07.2016

Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 50

30.

01-07.08.2016

Zwoleń, ul. Kościuszki 21

 31.

08-14.08.2016

Zwoleń, ul. Św. Jana 1

32.

15-21.08.2016

Zwoleń, ul. Jagiełły 8

33.

22-28.08.2016

Zwoleń, ul. Jana Pawła II 27

34.

29.08-04.09.2016

Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 50

35.

05-11.09.2016

Zwoleń, ul. Kościuszki 21

36.

12-18.09.2016

Zwoleń, ul. Św. Jana 1

37.

19-25.09.2016

Zwoleń, ul. Jagiełły 8

38.

26.09-02.10.2016

Zwoleń, ul. Jana Pawła II 27

40.

03-09.10.2016

Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 50

41.

10-16.10.2016

Zwoleń, ul. Kościuszki 21

42.

17-23.10.2016

Zwoleń, ul. Św. Jana 1

43.

24-30.10.2016

Zwoleń, ul. Jagiełły 8

44.

31.10-06.11.2016

Zwoleń, ul. Jana Pawła II 27

45.

07-13.11.2016

Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 50

46.

14-20.11.2016

Zwoleń, ul. Kościuszki 21

47.

21-27.11.2016

Zwoleń, ul. Św. Jana 1

48.

28.11-04.12.2016

Zwoleń, ul. Jagiełły 8

49.

05-11.12.2016

Zwoleń, ul. Jana Pawła II 27

50.

12-18.12.2016

Zwoleń, ul. Wojska Polskiego 50

51.

19-25.12.2016

Zwoleń, ul. Kościuszki 21

52.

26.12.2016-01.01.2017

Zwoleń, ul. Św. Jana 1


 

                                 

 

Zwoleń, 19 października 2015 r.

 

Ogłoszenie

 

Zarząd Powiatu w Zwoleniu ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych

projektu aktualizacji  „ Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022”

 

 

w trybie Uchwały Nr XXIV/200/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27  lutego 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego.

 

1.Tytuł projektu

 

Aktualizacja „ Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022”

 

 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 

 2 listopada 2015 r. do 16 listopada 2015 r. 

 

 

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

 

Starostwo Powiatowe

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

ul. Jagiełły 4, p. 13

26-700 Zwoleń

 

Tel. 48-676-33-89 w.23

Fax. 48-676-25-20

e-mail:  archiwum@zwolenpowiat.pl

 

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

 

Uwagi i opinie  można złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.

 

 

Projekt dokumentu   Strategia Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022”

 

 

Formularz ankietowy


 
                                       
Zwoleń, 2014.09.29

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarząd Powiatu w Zwoleniu informuje o rozpoczęciu w dniu 13 października 2014 r. konsultacji projektu   Harmonogramu  pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz  Rozkładu czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na 2015 rok

1. Tytuł projektu
Harmonogram pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz  Rozkład czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na 2015 rok

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 13 października  – 27 października 2014 r.


3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

Starostwo Powiatowe
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiełły 4, p.4
26-700 Zwoleń

archiwum@zwolenpowiat.pl
Tel. 48-676-33-89 w. 17
Fax. 48-676-25-20

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii
1.    Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
2.    Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a)    odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,
b)    pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej

FORMULARZ

PROJEKT

Sprawozdanie z konsultacji

projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zwoleńskiego
na lata 2014-2020

1. Przedmiot konsultacji
Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.)  w związku z Uchwałą Nr XXIV/200/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego

2.Termin konsultacji
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 13 grudnia  do  30 grudnia 2013 r.

3. Forma konsultacji
Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
Uwagi do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, który stanowi załącznik do ogłoszenia.
W wyznaczonym terminie do konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.

Na tym sprawozdanie zakończono.
Zwoleń, 9 stycznia 2014 r.

 
Zwoleń, 2013.11.29
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.)  w związku z Uchwałą Nr XXIV/200/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego

Zarząd Powiatu w Zwoleniu informuje o rozpoczęciu w dniu 13 grudnia 2013 r. konsultacji projektu   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zwoleńskiego na lata 2014-2020
1. Tytuł projektu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zwoleńskiego na lata 2014-2020

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
 13 grudnia  – 30 grudnia 2013 r.

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
ul. Jagiełły 4
26-700 Zwoleń

pomoc@zwolenpowiat.pl
Tel. 48-676-33-89 w. 15
Fax. 48-676-36-23

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

1.    Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
2.    Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
 • odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
 • pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji, oraz katalog obszarów działalności statutowej
Projekt
Formularz konsultacyjny
 

Sprawozdanie z konsultacji

projektu Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie i soboty oraz Rozkładu czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na 2014 rok


1. Przedmiot konsultacji
Na podstawie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddano konsultacjom projekt Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w dni powszednie i soboty oraz Rozkładu czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na 2014 rok

 
2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie powiatu zwoleńskiego.

 3. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 31 października  do 14 listopada 2013 r.

 4. Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
Uwagi do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, który stanowi załącznik do ogłoszenia.
W wyznaczonym terminie do konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.

 
Na tym sprawozdanie zakończono.
Zwoleń, 22 listopada 2013 r.


                                                    Zwoleń, 2013.10.17

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarząd Powiatu w Zwoleniu informuje o rozpoczęciu w dniu 31 października 2013 r. konsultacji projektu   Harmonogramu  pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz  Rozkładu czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na 2014 rok.

1. Tytuł projektu

Harmonogram pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz  Rozkład czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na 2014 rok.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 31 października  – 14 listopada 2013 r.

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

Starostwo Powiatowe
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiełły 4, p.4
26-700 Zwoleń
archiwum@zwolenpowiat.pl
Tel. 48-676-33-89 w. 17
Fax. 48-676-25-20

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii
 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  • odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,
  • pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej
Projekt
Formularz konsultacyjny

Wyniki konsultacji społecznych dotyczące zmian w organizacji SPZZOZ w Zwoleniu
Opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych
w przedmiocie zmian w organizacji i rozwoju świadczeń medycznych
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

1. Podstawa prawna konsultacji
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595),
 • Uchwała Nr XXIV/200/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego,
 • Uchwała Nr 124/2013 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie skierowania do konsultacji poprzez wyrażenie opinii/uwag w przedmiocie zmian w organizacji i rozwoju świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu.
2. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt pn. „Perspektywy rozwoju i funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu”

3. Okres konsultacji
Konsultacje społeczne prowadzone były w okresie od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia 22 lipca 2013 r.

4. Sposób przeprowadzenia konsultacji
Konsultacje prowadzone były w formie zapytania ankietowego przeprowadzanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zwoleniu i na stronie internetowej powiatu www.zwolenpowiat.pl (ankiety elektroniczne), a także w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami powiatu, które odbyło się dnia 25 czerwca 2013 r. o godz. 16.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.

5. Zasięg konsultacji
Konsultacje objęły swym zasięgiem obszar całego powiatu zwoleńskiego.

6. Wynik konsultacji:
W konsultacjach wzięło udział 674 respondentów – wpłynęło 674 ankiety, w tym 102 ankiety poprzez formularz internetowy,

1) Dane osób ankietowanych:
a) płeć
kobiety – 362,
mężczyźni – 240,
brak odpowiedzi – 72 osób

b) wiek
18-35 lat – 212
36-55 lat – 274
56-65 lat – 129
66 lut lub więcej - 52
brak odpowiedzi – 7 osób

c) wykształcenie
podstawowe – 22
zawodowe – 97
średnie – 229
wyższe – 313
brak odpowiedzi – 13

d) miejsce zamieszkania
teren wiejski – 268
teren miejski – 376
brak odpowiedzi – 30

e) pracownik służby zdrowia
Tak – 24
Nie – 621
brak odpowiedzi – 29

f) korzystanie ze świadczeń zwoleńskiej służby zdrowia
Tak – 604
Nie – 32
brak odpowiedzi – 23

2) Zadowolenie z funkcjonowania szpitala w Zwoleniu
Tak – 302
Raczej tak – 173
Raczej nie – 95
Nie – 94
brak odpowiedzi – 10

3) Zadowolenie z pracy Przychodni Rejonowej, tj. pracy lekarzy i personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej
Tak – 271
Raczej tak – 173
Raczej nie – 110
Nie – 111
brak odpowiedzi – 9
Ponadto: Jedna z ankietowanych osób zaznaczyła jednocześnie odpowiedź NIE i RACZEJ NIE, jedna osoba, która odpowiedziała „tak” dodała, że jest szczególnie zadowolona jest z pracy pielęgniarek.

4) Zadowolenie z pracy Pracowni rehabilitacji leczniczej, lekarzy i rehabilitantów
Tak – 303
Raczej tak – 233
Raczej nie – 70
Nie – 45
brak odpowiedzi – 23
Ponadto: cztery osoby, które udzieliły odpowiedzi „raczej tak” dodały swoją uwagę na temat długiego czasy oczekiwania na zabieg, dwie osoby, które odpowiedziały „raczej nie” również zwracają uwagę na długi czas oczekiwania na zabieg, sześć osób udzieliło odpowiedzi „nie”, ze względu na to, że nie mają zdania ponieważ nigdy nie korzystało z rehabilitacji, jedna osoba napisała, że rehabilitanci są bardzo profesjonalni, ale jest za długi czas oczekiwania.

5) Zadowolenie z pracy Laboratorium diagnostyki w Przychodni Rejonowej w Zwoleniu
Tak – 366
Raczej tak – 191
Raczej nie – 52
Nie – 45
brak odpowiedzi – 5

6) Zadowolenie z pracy Poradni specjalistycznych, tj. lekarzy specjalistów, personelu medycznego
Tak – 253
Raczej tak – 187
Raczej nie – 121
Nie – 96
brak odpowiedzi – 11
Ponadto: jedna osoba udzieliła dwóch odpowiedzi „ raczej tak” i „raczej nie”, jedna osoba dopisała „nie wiem”, jedna osoba, która odpowiedziała „raczej tak” dodała, że nie podoba jej się długi czas oczekiwania na wizytę u specjalistów.

7) Potrzeba wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu SPZZOZ w Zwoleniu w celu poprawy dostępności, zakresu i jakości świadczeń medycznych
Tak – 288
Raczej tak – 134
Raczej nie – 72
Nie – 170
brak odpowiedzi – 10
Ponadto: Jedna osoba przerobiła odpowiedź „nie” na odpowiedź „nie, po co”.

8) Potrzeba uruchomienia nowych oddziałów szpitalnych i poszerzenia zakresu usług i świadczeń medycznych w SPZZOZ w Zwoleniu
Tak – 209
Raczej tak – 167
Raczej nie – 85
Nie – 201
brak odpowiedzi – 10
Ponadto: jedna z osób, która została zaliczona do grupy „brak odpowiedzi” zaznaczyła jednocześnie dwie odpowiedzi „raczej tak” i „raczej nie”, jedna osoba dopisała, że nie ma zadania, jedna osoba dopisała „nie, po co”. Na pytanie jakie oddziały powinny być otwarte najczęściej pojawiała się odpowiedź chirurgia, oddział dziecięcy, odział ginekologiczno-położniczy. Wśród odpowiedzi pojawiały się też takie oddziały jak : dermatologia, kardiologia, urologia, geriatria, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, diabetologia, reumatologia, oddział ratunkowy, neurologia, intensywna terapia, ortopedia oraz rehabilitacja z pobytem dziennym, zakład opiekuńczo-leczniczy. Ponad to ludzie dopisywali, że chcieliby powiększenia pracowni rehabilitacyjnej i zakładu pielęgnacyjnego dla osób starszych oraz przyjęć alergologa i innych specjalistów, wprowadzenie usług USG, badania słuchu, rezonans magnetyczny, rozbijania kamieni nerkowych, badania z zakresu proktologii, kolonoskopii i gastroskopii. Ankietowani proponowali również utworzenie poradni urologicznej, rehabilitacyjnej, paliatywnej, chorób naczyniowych, chirurgii estetycznej.
Ponadto zwiększenie dostępności do poradni, które już funkcjonują.

9) Poprawa funkcjonowania SPZZOZ w Zwoleniu ma być przeprowadzona w oparciu o:

restrukturyzację i program naprawczy przygotowany przez Dyrektora i pracowników SPZZOZ – 449

powierzenie zarządzania specjalistycznemu podmiotowi zewnętrznemu przy zachowaniu majątku przez SPZZOZ – 195

brak odpowiedzi – 25

10) Współpraca z podmiotem zewnętrznym na zasadach partnerstwa publiczno – prywatnego i powierzenie wykonania świadczeń medycznych jest:

zagrożeniem dla opieki medycznej realizowanej w SPZZOZ dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego – 387

szansą na poprawę zakresu i jakości świadczeń medycznych, inwestycje w szpitalu i uruchomienie nowych oddziałów - 259

brak odpowiedzi – 23

Wykres 1. Zadowolenie z pracy SPZZOZ w ZwoleniuPrzeważająca część respondentów (od 65% do 82%) jest zadowolona z pracy poszczególnych przychodni, poradni, szpitala w SPZZOZ w Zwoleniu.

Wykres 2.Około 63% respondentów widzi potrzebę wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu SPZZOZ w Zwoleniu w celu poprawy dostępności, zakresu i jakości świadczeń medycznych, zaś ok. 36% respondentów nie widzi takiej potrzeby.

Wykres 3.Ponad 55% respondentów widzi potrzebę uruchomienia nowych oddziałów szpitalnych i poszerzenia zakresu usług i świadczeń medycznych w SPZZOZ w Zwoleniu, zaś ok. 42% respondentów nie widzi takiej potrzeby.

Wykres 4.Przeważająca część ankietowanych (67%) wskazała, iż poprawa funkcjonowania SPZZOZ w Zwoleniu ma być przeprowadzona w ramach restrukturyzacji i programu naprawczego przygotowanego przez Dyrektora i pracowników SPZZOZ.

Tylko mała część respondentów (29%) poprawę funkcjonowania SPZZOZ upatruje w powierzeniu zarządzania specjalistycznemu podmiotowi zewnętrznemu przy zachowaniu majątku SPZZOZ.

Wykres 5.Grupa 57% ankietowanych uważa, że współpraca z podmiotem zewnętrznym na zasadach partnerstwa publiczno – prywatnego i powierzenie wykonywania świadczeń medycznych stanowi zagrożenie dla opieki medycznej realizowanej w SPZZOZ dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego.

Jednak 38% respondentów w takim partnerstwie widzi szansę na poprawę zakresu i jakości świadczeń medycznych, inwestycje w szpitalu i uruchomienie nowych oddziałów.

W spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami powiatu zwoleńskiego w dniu 25 czerwca 2013 r. wzięło udział 16 osób. Protokół z tego spotkania jest załączony do niniejszego dokumentu.

Dnia 6 sierpnia podczas sesji Rady Powiatu w Zwoleniu Starosta Zwoleński Waldemar Urbański przedstawił radnym wynik konsultacji społecznych dotyczących zmian w organizacji SPZZOZ w Zwoleniu.
 
Perspektywy rozwoju funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
Zwoleń, 2013.06.07

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu z Zwoleniu ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zmian w organizacji i rozwoju świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu w trybie Uchwały Nr XXIV/200/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27  lutego 2013 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego.

1. Tytuł projektu
Perspektywy rozwoju funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
 21 czerwca - 22 lipca 2013 r.

3. Otwarte spotkanie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013r. w sali  narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu o godz. 16.00

4. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

Starostwo Powiatowe
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiełły 4, p. 13
26-700 Zwoleń

Tel. 48-676-33-89 w.23
Fax. 48-676-25-20
e-mail:  archiwum@zwolenpowiat.pl

5. Sposób wnoszenia uwag i opinii

Uwagi i opinie (ANKIETĘ)  można złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 4 ogłoszenia.Do pobrania:
Formularz ankietowy (ankieta) - format docx
Formularz ankietowy (ankieta) - format pd
Zwoleń, 2012.10.31
Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarząd Powiatu w Zwoleniu informuje o rozpoczęciu w dniu 15 listopada 2012 r. konsultacji projektu   Harmonogramu  pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz  Rozkładu czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na 2013 rok

 1. Tytuł projektu

  Harmonogram pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz  Rozkład czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na 2013 rok
   
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

  15 listopada  – 30 listopada 2012 r.
   
 3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu
Starostwo Powiatowe
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiełły 4, p.4
26-700 Zwoleń

archiwum@zwolenpowiat.pl
Tel. 48-676-33-89 w. 17
Fax. 48-676-25-20

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii
 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
 •  odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,
 • pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej

Projekt
Formularz konsultacyjny

Sprawozdanie z konsultacji

projektu
Harmonogram pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz  Rozkład czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na 2013 rok

 1. Przedmiot konsultacji
  Na podstawie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddano konsultacjom projekt Harmonogram pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych w dni  powszednie i soboty oraz  Rozkład czasu pracy w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni  wolne od pracy poszczególnych aptek ogólnodostępnych  na terenie powiatu zwoleńskiego na 2013 rok
   
 2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
  Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie powiatu zwoleńskiego.

 3. Termin konsultacji
  Konsultacje przeprowadzono w terminie od 15 listopada  – 30 listopada 2012 r.
   
 4. Forma konsultacji
  Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Uwagi do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, który stanowi załącznik do ogłoszenia.
  W wyznaczonym terminie do konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.
Na tym sprawozdanie zakończono.
Zwoleń, 31.12.2012 r.
 

Załączniki:

image thumb attachment
formularz rozmiar: 17 kB
image thumb attachment
formularz rozmiar: 17 kB
image thumb attachment
projekt rozmiar: 18 kB
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza