facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
(art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu jest: Starosta Zwoleński , ul. Wł. Jagiełły 4,26-700 Zwoleń,e-mail: sekretariat@zwolenpowiat.pl
   
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych , z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@zwolenpowiat.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz przepisów szczególnych,
  • realizacji przedmiotu umowy,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.
    
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z załatwianą przez Pana/Panią sprawą w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu w ściśle określonym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, przedstawionego w pkt. 3.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub zgodnie z umową powierzenia danych, jeśli będzie to konieczne.
   
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, którym podlega Administrator.
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza