facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu
Adres: ul. Dr. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
Kontakt: tel./048/ 676 50 59
e-mail: inspektoratzwolen@wp.pl
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego:
inż. Jan Galewski
Stanowisko ds.
inspekcji, orzecznictwa
i obsługi prawnej:
Arkadiusz Gaweł
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek-piątek: 7.30 - 15.30Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad:
  • działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
  • postępowaniami administracyjnymi;
  • postępowaniami egzekucyjnymi;
  • postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych;
  • prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej;
  • obsługą prawną Inspektoratu;
  • kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie.
Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu:
  • do obiektu budowlanego,
  • na teren: budowy, zakładu pracy, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi.
Organy nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobów budowlanych informacji i udostępnienia dokumentów związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytku, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego, jak również dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania w budownictwie. Protokolarne ustalenia w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 1999 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił wykroczenia za które pracownicy organów nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, kredytowego lub zaocznego. Kwoty pieniężne uzyskane z grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych są wpłacane na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Górna granica nakładanego mandatu za nie przestrzeganie przepisów prawa budowlanego wynosi 500,00zł.


Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza