facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Programy współpracy

                                                                                                     Zwoleń,  17 sierpnia 2018 r.

 

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

 

w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Zarząd Powiatu w Zwoleniu informuje o rozpoczęciu w dniu  3 września 2018 r. konsultacji projektu  Rocznego programu  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 

1. Tytuł projektu

 

Roczny program  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na 2019 rok

 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 

 W dniach od  3 września  do 17 września 2018 r.

 

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

 

Starostwo Powiatowe

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Edukacji, Spraw Społecznych i Zdrowia

ul. Jagiełły 4,  p.13

26-700 Zwoleń

 

archiwum@zwolenpowiat.pl

Tel. 48-676-33-89 w. 23

Fax. 48-676-25-20

 

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

 

 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a)      odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,

b)      pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej

 

 

Projekt programu współpracy

Formularz konsultacyjny                                                                                 

   
   Zwoleń, 20 września 2017 r.

 

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

 w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarząd Powiatu w Zwoleniu informuje o rozpoczęciu w dniu  4 października 2017 r. konsultacji projektu  Rocznego programu  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok


1. Tytuł projektu

Roczny program  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 W dniach od 4 do 17 października 2017 r.

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

Starostwo Powiatowe

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Edukacji, Spraw Społecznych i Zdrowia

ul. Jagiełły 4,  p.13

26-700 Zwoleń

 

archiwum@zwolenpowiat.pl

Tel. 48-676-33-89 w. 23

Fax. 48-676-25-20

 

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

 

 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a)      odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,

b)      pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej


Projekt programu współpracy

Formularz konsultacyjny                                          

 

Sprawozdanie z konsultacji
projektu Rocznego programu  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok1. Przedmiot konsultacji
Na podstawie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

poddano konsultacjom projekt programu współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok


2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2016 r. poz.239, z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie powiatu zwoleńskiego.


 
3. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie  20 września – 4 października  2016 r.

 

 

4. Forma konsultacji


Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego             w Zwoleniu.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
Uwagi do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, który stanowi załącznik do ogłoszenia.
W wyznaczonym terminie do konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.

Na tym sprawozdanie zakończono.


Zwoleń, 5 października 2016 r.

 

         
                                                                                   
       Zwoleń 6 września 2016 r.

 

 

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

 

w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Zarząd Powiatu w Zwoleniu informuje o rozpoczęciu w dniu  20 września 2016 r. konsultacji projektu  Rocznego programu  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

 1. Tytuł projektu

 Roczny program  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

20 września – 4 października  2016 r.

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

Starostwo Powiatowe

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

ul. Jagiełły 4,  p.13

26-700 Zwoleń

archiwum@zwolenpowiat.pl

Tel. 48-676-33-89 w. 23

Fax. 48-676-25-20

 

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

 

 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a)      odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,

b)      pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej

* FORMULARZ      

* PROGRAM                                                 


 

Sprawozdanie z konsultacji
projektu Rocznego programu  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

 

 


1. Przedmiot konsultacji
Na podstawie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

poddano konsultacjom projekt programu współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok


2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie powiatu zwoleńskiego.


 
3. Termin konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 14 września  do 28 września 2015 r.

 

 

4. Forma konsultacji


Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego             w Zwoleniu.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
Uwagi do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, który stanowi załącznik do ogłoszenia.
W wyznaczonym terminie do konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.

Na tym sprawozdanie zakończono.


Zwoleń, 1 października 2015 r.

 

 

 

                                                                                                        Zwoleń, 2015.08.28

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji
 
w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
 
Zarząd Powiatu w Zwoleniu informuje o rozpoczęciu w dniu 14 września 2015 r. konsultacji projektu  Rocznego programu  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
 
1. Tytuł projektu
 
Roczny program  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2016 rok
 
2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
 
14 września – 28 września 2015 r.
 
3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu
 
Starostwo Powiatowe
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiełły 4,  p.13
26-700 Zwoleń
 
 
archiwum@zwolenpowiat.pl
Tel. 48-676-33-89 w. 23
Fax. 48-676-25-20
 
4. Sposób wnoszenia uwag i opinii
 
 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a)      odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,
b)      pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej

 Zwoleń,2014.09.18

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarząd Powiatu w Zwoleniu informuje o rozpoczęciu w dniu 1 października 2014 r. konsultacji projektu  Rocznego programu  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.


1. Tytuł projektu

Roczny program  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1 października – 14 października 2014 r.

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

Starostwo Powiatowe
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiełły 4, p.13
26-700 Zwoleń

archiwum@zwolenpowiat.pl
Tel. 48-676-33-89 w. 23
Fax. 48-676-25-20

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,
  2. pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej


Projekt programu współpracy
Formularz konsultacyjny


Sprawozdanie z konsultacji

projektu Rocznego programu  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok


1. Przedmiot konsultacji
Na podstawie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddano konsultacjom projekt programu współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie powiatu zwoleńskiego.

3. Termin konsultacji
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 1 października do 14 października 2013 r.

4. Forma konsultacji
Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
Uwagi do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, który stanowi załącznik do ogłoszenia.
W wyznaczonym terminie do konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.


Na tym sprawozdanie zakończono.
Zwoleń, 16 października 2013 r.

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

W trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarząd Powiatu w Zwoleniu informuje o rozpoczęciu w dniu 1 października 2013 r. konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

1. Tytuł projektu

Roczny program współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1 października – 14 października 2013 r.

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

Starostwo Powiatowe
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiełły 4, p.13
26-700 Zwoleń

archiwum@zwolenpowiat.pl

Tel. 48-676-33-89 w. 23
Fax. 48-676-25-20

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii
 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,
  2. pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej

Projekt programu współpracy
Formularz konsultacyjny
 

Sprawozdanie z konsultacji

projektu Rocznego programu  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

1. Przedmiot konsultacji
Na podstawie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddano konsultacjom projekt programu współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową na terenie powiatu zwoleńskiego.

3. Termin konsultacji
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 01 października do 15 października 2012 r.

4. Forma konsultacji
Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
Uwagi do projektu Programu należało zgłaszać w formie pisemnej z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, który stanowi załącznik do ogłoszenia.
W wyznaczonym terminie do konsultacji nie wpłynął żaden wniosek.


Na tym sprawozdanie zakończono.
Zwoleń, 24 października 2012 r.

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

 w trybie Uchwały Nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarząd Powiatu w Zwoleniu informuje o rozpoczęciu w dniu 1 października 2012 r. konsultacji projektu Rocznego programu  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

1. Tytuł projektu
Roczny program  współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2013 rok.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

 1 października – 15 października 2012 r.

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu

Starostwo Powiatowe
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiełły 4, p.13
26-700 Zwoleń

archiwum@zwolenpowiat.pl

tel. 48-676-33-89 w. 23
fax. 48-676-25-20

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii

 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycja zmian i ich uzasadnieniem,
  2. pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej

Projekt programu współpracy
Formularz konsultacyjny
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza