facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Tczów

 

Urząd Gminy w Tczowie 
26-706 Tczów 
tel.(0-48)676 80 23

ZAPRASZAMY NA STRONĘ GMINY TCZÓW

www.tczow.pl

Gmina Tczów liczy około 5.100 mieszkańców, zajmuje powierzchnię 72,12 km kw. Wieś Tczów jest bardzo stara Jej nazwa wywodzi się prawdopodobnie od słowa „trścia”, oznaczającego zarośla. Początkowo Tczów był wsią królewską ,później Władysław Jagiełło wcielił go do starostwa zwoleńskiego.Miejscowość odgrywała ważną rolę na trakcie z Radomia do Lublina.Już w XII w. Znajdowała się tutaj parafia. Gmina ma charakter typowo rolniczy – użytki rolne stanowią 63,44 km kw, dominują gospodarstwa indywidualne. W uprawach największą powierzchnię zajmują zboża. dobrze rozwinięta jest hodowla trzody chlewnej. W Rawicy Kolonii znajduje się zakład odlewnictwa, a w Borkach – masarnia. Na terenie gminy działa Spółdzielnia „Samopomoc Chłłopska”w Tczowie (w stanie likwidacji). Gmina jest stelefonizowana. Woda z hydroforni w Tczowie jest doprowadzona do 4 miejscowości, a długość sieci wodociągowej wynosi 22 km. Oświatą w gminie zajmuje się 6 szkół podstawowych i jedno gimnazjum w Tczowie.Życie kulturalne skupiają: Gminna Biblioteka Publiczna w Tczowie i filia biblioteczna w Brzezinkach Starych.

 

DZIEJE GMINY I WSI TCZÓW 

W starych kronikach szkolnych znajdują się opisy dotyczące dawnego obszaru gminy Tczów. Pisali o tych faktach P. Klimczuk w książce "Nasz powiat" oraz ksiądz Jan Wiśniewski w książce "Dekanat Kozienicki". Od szosy zwoleńskiej na południe znajdowała się Gmina Tczów. Granice jej na południu i zachodzie przylegały do powiatu iłżeckiego i radomskiego. Na wschodzie graniczyła z gminą grabowską oraz z miastem Zwoleniem. Na północy zaś graniczy z gminą suskowolską i dotykała gminy Policznej. Obszar jej był nieregularny i niedogodny. Teren gminy ma charakter równinny. Rzek większych tu nie ma. Spoza wsi Borki sączy się mały potok, dopływając do Modrzejówki. Drugi strumień to początki rzeczki Lucimi który wlewał się do stawu w Rudzie, razem ze Zwolenką, skąd dalej płynie do Wisły.

Najważniejszą drogą w gminie jest biegnąca na północ bita droga ze Zwolenia do Radomia. Ze' Zwolenia biegnie również gościniec do, Tczowa, który przecina drugi, biegnący ze wsi Podgóra do Kazanowa. Okolica tu rolnicza, ziemia dość żyzna. Z drobnego przemysłu domowego zasługuje wyrób kilimów. Ruch handlowy gminy zbiega się w pobliskim Zwoleniu. Na jarmarki wyjeżdża się również do Skaryszewa. Wieś Tczów, od której gmina ma nazwę, jest bardzo starą, niegdyś wśród lasów położona. Początkowo była to wieś królewska, poczem król Władysław Jagiełło wcielił ją do starostwa zwoleńskiego. W dawnych dokumentach nazwę jej pisano Trossow Tressow Thszczów. W XII wieku był tu modrzewiowy kościółek, spalony później przez Szwedów w XVII wieku. O faktach związanych z dziejami Tczowa pisze J. Podsiadła. Były tu dwie karczmy: plebańska i świecka. Obie bardzo dobrze funkcjonowały. Według wieści przekazywanych z pokolenia na Pokolenie stary Tczów położony był od mostu na rzece Tczówce i biegł wzgórzem aż do drogi zwanej "drogą borową". Wieś ta miała być rozparcelowana w 1864 r. legenda mówi, że dawny kościół stał przy "drodze borowej" czyli dzisiejszej szosie biegnącej do Podgóry. Nazwy wsi też wskazują na tę hipotezę. Jest Tczów Średni, Tczów Nowy czyli Praga, a nie ma Tczowa Starego. gmina Tczów nie ma własnej monografii, z której młode pokolenie mogłoby poznać jej dzieje, również ciekawe, które były tworzone przez naszych poprzedników.

 
BANK SPOŁDZIELCZY W TCZOWIE 

Bank Spółdzielczy w Tczowie jako jednostka samodzielna rozpoczął działalność 19 maja 1963 r. pod nazwą. Kasa Spółdzielcza w Tczowie. Do tej daty teren gminy obsługiwany był przez jednoosobowy punkt kasowy Banku Ludowego w Zwoleniu. W skład komitetu założycielskiego Kasy Spółdzielczej w Tczowie wchodzili: St. Kupis, P. Kwaśnik, J. Zwierzyk, Fr. Wargacki. Kasa Spółdzielcza w Tczowie obsługiwała teren 2 byłych gromad z siedzibą w Tczowie i Brzezinkach Starych.Pierwszą siedzibą Kasy były udostępnione przez Urząd Gminy w Tczowie dwa pomieszczenia. Załoga Kasy liczyła wówczas 3 osoby na pierwszego Kierownika Kasy powołano Tadeusza Kupisa z Borek 1 grudnia 1967 roku Kasę Spółdzielczą przemianowano na Bank Spółdzielczy w Tczowie.W roku 1972 wybudowano własny budynek na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa. W latach 1984-86 dobudowano budynek 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem, oraz dokonano modernizacji budynku istniejącego. W latach 1994-95 na stanowiskach pracy zainstalowano sprzęt komputerowy. Spośród pracowników Banku na wyróżnienie zasługuje Zofia Urbańska długoletni były kasjer, która na tym stanowisku przepracowała 35 lat. Bank Spółdzielczy w Tczowie na koniec 1995 roku zrzeszał 658 członków a fundusz udziałowy wynosił kwotę 51. 048, 00 zł,Stan oszczędności wynosił 735 tys. zł a obligo kredytowe 837 tys. zł. W roku 1995 wypłacono 890 tys. zł, każdy rok działalności zamyka się zyskiem. Obecnie Bank zatrudnia 7 pracowników. 

PREZES Zygmunt Kacperczyk 
 
 
 
HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY PUBLICZNEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TCZOWIE 

Materiał poniższy został oparty o dokumenty archiwalne, kroniki szkolne oraz wywiady z najstarszymi mieszkańcami Tczowa i Bartodziejów. W monografii Zwolenia pod redakcją K. Myślińskiego z indeksu studentów Uniwersytetu Krakowskiego w roku 1470 zamieszczone jest nazwisko Marcina syna Jakuba de Tszczow, to jest ze Tczowa. Student ten na pewno zawdzięczał możliwość dalszego kształcenia się Szkole Parafialnej w Zwoleniu lub w Radomiu. Starsi ludzie jak Teofila Cynowska czy Feliksa Wojciechowska wspominają. że za caratu nauka odbywała się w mieszkaniach prywatnych i tylko w miesiącach zimowych. Zeszytów uczniowie nie mieli, tylko tabliczki drewniane. Z których łatwo było można zetrzeć kredę. W archiwum radomskim pierwsza wzmianka dotycząca zorganizowania szkoły w Tczowie ma datę 7 maja 1818 roku. Było to pismo do WJP Koryckiego organizatora szkół początkowych. Następne pismo do wójta w Tczowie z 16. IX. 1865 roku przypomina o konieczności założenia w gminie przynajmniej jednej szkoły elementarnej "w których ich dzieci przy zapewnionych na zawsze ich położeniu i stosunkach, tyle potrzeba nauki czytania i pisania, jak również zasady religii i moralności pobierać mogły kształcąc się na użytek innych w przyszłości członków gminy.Protokół udowadniający jako we wsiach: Tczów, Bartodzieje, Brzezinki i Strykowice Górne odczytany był najwyższy ukaz "0 szkołach początkowych w Królestwie Polskim" był sporządzony 30 sierpnia i 11 września 1865 roku przez pisarza Jana Markiewicza i trzema krzyżykami podpisany przez wójta Karola Ćwiklaka. Następnie 10 września 1868 roku wójt Gminy Tczów donosi do JW Naczelnika Radomskiej Naukowej Dyrekcji "że rozpoczęto budowę domu, który ma służyć szkole".Dnia 24 grudnia 1868 roku w kancelarii wójta został sporządzony protokół o "założeniu Szkoły Elementarnej w Tczowie z przyłączeniem do niej wsi najbliższych oraz domów z Kazimierzowa. Mieszkańcy oddają dom dla szkoły i nauczyciela w Tczowie składający się z czterech izb bez zabudowań gospodarskich, ogród, 3 morgi ziemi, drzewo na opał gospodarze przywiozą własnymi furmankami oraz będą sprawiać książki i pomoce dla szkoły". Protokół podpisali: wójt, ławnicy i okoliczni chłopi. Pierwszym nauczycielem tej szkoły był Konstanty Pionkowski. Istniała ona do ostatnich lat zaborów. ze wspomnienia Pana Stefana Kupisa wynika, że w okresie międzywojennym w Tczowie było 7 klas szkoły podstawowej. Nauka odbywała się w 5 izbach lekcyjnych, a przez pewien czas wynajmowany był dodatkowo budynek od Marcina Suwały.Dyrektorem szkoły był Tomasz Niedzielski, a uczyli również: Janina Augustyniak, Maria Dondziłło, Władysław Bednarek, Antoni Bulando, Duta i Adela Krajewska. Przed wojną dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Gocel, którego Niemcy wywieźli do obozu koncentracyjnego w Mauthausen. W okresie wojny z inicjatywy Janiny Bednarek powstało tajne nauczanie. Wspomina 9 tym Stefan Wolszczak, nauczyciel ~ Tczowa. Nauczyciele wskazywali zło, że Niemcy przy odstawie kontygenów w formie premii dodawali wódkę, w której mieli sprzymierzeńca, by rozpić Polskę,Na tajnych kompletach w różnych okresach okupacji uczyli: Maria Dondziłło, Jadwiga Gocel i małżeństwo Janasowie. Oni to wypożyczali z własnych biblioteczek książki. Władze hitlerowskie zezwoliły na uruchomienie szkól podstawowych bez prawa nauczania historii, historii literatury i geografii. dalsze losy szkoły w Tczowie zaraz Po wojnie opisuje początkowo Pani Julia Świgoń i Pani Janina Szczepańska, nauczycielki tej szkoły.Już I lutego 1945 roku rozpoczęta była nauka szkolna. Przeprowadzono szybko remonty 5 izb lekcyjnych. Początkowo kierownikiem szkoły był Pan Janas. Po kilku miesiącach funkcję tę pełniła Pani Maria Dondziłło.Od I stycznia 1946 roku na stanowisko kierownika szkoły powołano pana Piotra Świgonia, który tę funkcję pełnił z przerwami do 18 kwietnia 1972 r. Podczas jego nieobecności pełniącymi obowiązki kierownika szkoły byli:Janina Gizicka, Zofia Krajewska, Ludwik Kacperek, Mieczysław Majewski i Zenon Mazur. Zaraz po wyzwoleniu w pierwszym roku nauki skompletowano i uruchomiono bibliotekę szkolną. Powstały takie organizacje jak: ZHP, PCK, SFOS, LOP, SU. W pierwszych latach powojennych ogrodzono plac szkolny siatką. W 1947 roku zestawiono przywieziony znad Wisły barak. Następnie zostały postawione zabudowania gospodarskie. Budowa nowego budynku szkolnego rozpoczęła się 23 września 1956 roku już Po dwóch lat-ach 22 grudnia 1958 roku został przekazany do użytkowania w 1964 r. dokonano odwodnienia budynku szkolnego.Od I września 1967 roku było w szkole 15 oddziałów i został powołany zastępca dyrektora .Był nim Stanisław Łyjak, który Po §śmierci Pana Piotra Świgonia został dyrektorem. Za jego kadencji ogrodzono plac szkolny nową siatką, zbudowano Dom Nauczyciela i zorganizowano plac rekreacyjny. Dyrektor Stanisław Łyjak miał duże osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i kulturalno-ośw1atowej,Otrzymał 64 dyplomy za wyróżniające miejsce w zawodach sportowych.Od I stycznia 1973 roku na stanowisko dyrektora szkoły został powołany Czesław Majewski. W wyniku reformy szkolnictwa tutejsza szkoła została Zbiorczą Szkołą Gminną do której przybyli uczniowie klas V-VI1I ze Szkoły Podstawowej w Bartodziejach. W grudniu 1974 r. powołano na zastępcę dyrektora szkoły inż. mgr inż. Helenę Kacperczyk, natomiast gminnym dyrektorem została mgr Stefania Lackowska. Rok 1979/80 znów przyniósł zmiany. Dyrektorem gminnym został mgr Władysław Świostek a zastępcą mgr inż. Jan Wolszczak.Nowy rok szkolny 1980/81 rozpoczęliśmy również z nowym dyrektorem mgr Stanisławem Łyjakiem, który powrócił ze stanowiska naczelnika gminy. Z jego inicjatywy w 1984 roku rozpoczęła się rozbudowa szkoły, w tym sali gimnastycznej. Uroczyste podsumowanie rozbudowy i otwarcie sali gimnastycznej odbyło się I czerwca 1992 r.Od l. IX. 1991 roku funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Krystyna Kołodziejczyk. Szkoła liczy 12 klas i 20 nauczycieli w większości z wyższym wykształceniem. Posiada 14 sal lekcyjnych, w tym nowo założoną pracownię komputerową i świetlicę. Dzięki aprobacie władz gminnych, a szczególnie pana wójta Jana Kupisa w klasach piątych został dodatkowo wprowadzony język angielski i uzupełniony został sprzęt szkolny.Szczególne osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim szkoła odnosi w konkursach plastycznych i z przepisów przeciwpożarowych.Główne problemy gospodarcze do realizacji w najbliższym czasie to: naprawa boiska szkolnego, urządzenie terenów do zajęć rekreacyjnych oraz zmiana nawierzchni przed szkołą.Grono nauczycielskie i uczniowie szkoły kontynuują dobre tradycje naszych poprzedników, a Marcin z Tczowa, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie niech będzie przykład dla obecnego pokolenia w dążeniu do zdobywania wiedzy. 
 
TCZÓW W CZASIE WOJNY I OKUPACJI

TCZÓW I OKOLICE W CZASIE KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939 R. 
Zapowiedzią zbliżającej się wojny dla Tczowian były doniesienia prasowe i radiowe o terytorialnych żądaniach niemieckich i Powszechnej mobilizacji w ostatnich dniach sierpni 1939 r. Nad ranem 1 września zbudziły ludność wybuchy bomb na lotnisku w Radomiu. Wybuch wojny przyjęto jako zło konieczne. Wierzyliśmy w siłę naszej armii i sojusze z Anglią i Francją. Nie przypuszczał nikt, że dzień I.IX.1939 r. otworzył najbardziej tragiczny rozdział naszej historii, i już w pierwszych dniach wojny pojawiły się niemieckie samoloty, które bombardowały i ostrzeliwały z broni pokładowej Radom, a najbardziej Zwoleń, który płonął kilka dni. :Olbrzymie tłumy uchodźców i żołnierzy z rozbitych oddziałów przewalały się przez Tczów w kierunku mostu na Wiśle w Puławach, wytwarzając złe nas-troje i lęk. Wieczorem 4 września nadszedł meldunek do gminy o pojawieniu się między Janowem a lasem wybranieckim niemieckich spadochroniarzy i dywersantów. W tym czasie odjeżdżał na front w ubraniu oficera rezerwy wojska polskiego tutejszy nauczyciel. Władysław Bednarek. On to jeszcze zdołał zorganizować kilkunastu dorosłych mężczyzn, którzy przeczesali teren od drogi Bartodzieje-Janów do Lucina. Przerażająca wiadomość dotarła, że wojska niemieckie przekroczyły Pilicę i wdarły się na Kielecczyznę. Rankiem 8 września nadleciała eskadra ciężkich samolotów niemieckich i z broni pokładowej ostrzelała Tczów a potem wjechały trzy czołgi niemieckie, które wkrótce się wycofały. W godzinach Popołudniowych od strony Ciepielowa przejechał zmotoryzowany Pułk Wehrmachtu przez Pragę w kierunku Podgóry ostrzeliwując przydrożne płoty. Pojawienie się 8.IX.1939 r. w Tczowie zmotoryzowanego pułku Wehrmachtu stało się Początkiem tragedii jaką ze sobą niosła okupacja, Tereny nasze były nasycone elementem niemieckim w postaci kolonistów mieszkających już od dawna we wsiach; Janów, Józefów i Wincentów. ułatwiło to hitlerowcom prowadzenie akcji wyniszczających a także likwidowanie jednostek wyróżniających się wśród miejscowego społeczeństwa. W Tczowie pierwsze lata okupacji były na ogół Spokojne. Od roku 1942 obok pojedynczych zabójstw miały miejsce egzekucje, w których ginie kilkadziesiąt ofiar, wysyłanie do więzień oraz do obozów koncentracyjnych. Jesienią 1941 roku Niemcy schwycili w Tczowie Żyda, którego wywieźli do Zwolenia i tego dnia go zastrzelili. W kilka tygodni potem taki sam los spotkał młodą Żydówkę. W czerwcu 1942 r. w całym dystrykcie radomskim przeprowadzono masowe aresztowania nauczycieli oficerów. Była to tzw. Lehraetion zorganizowana przez radomskie gestapo. W wyniku tej akcji aresztowano w Tczowie Stanisława Gocla i Franciszka Wolszczak. Byli oni oficerami rezerwy wojska polskiego. Wywiezieni zostali do Oświęcimia a po trzech tygodniach do Mauthausen, gdzie po paru tygodniach zostali zamordowani. Żandarmi zwoleńscy zastrzelili Stefana Wielgomasa z Janowa, Stefana Rosickiego z Bartodziejów i Stanisława Pioruna z Brzezinek Starych za uchylanie się przed wywiezieniem na przymusowe roboty do Niemiec. Wiosną 1943 r. żandarmi uwięzili Piotra Banasika pod zarzutem przynależności do tajnej organizacji. rozstrzelano go w Radomiu. Latem 18. IX. 1942 roku w nierównej walce z gestapowcami ginie Jan Marek z Podzakrzówka. Był on pilotem w stopniu Podporucznika, zginął w Warszawie. Stanisława Zwierzyka z Tczowa hitlerowcy zabili jego własnymi cepami od młocki zboża. Największą zbiorową egzekucją w 1943 roku była egzekucja w Tczowie, gdzie 11. XI zamordowano 31osób. Przyczyną egzekucji jak zawsze przy aresztowaniach z listy były podejrzenia o działalność konspiracyjną. Tczów został otoczony kordonem policyjnym a na drogach wylotowych ustawiono patrole. Nad ranem Niemcy zabierali młodych mężczyzn z łóżek, których związanych Przywozili na plac cmentarny przy kościele. Tu przy kilkustopniowym mrozie schwytani leżeli na zamarzniętej ziemi. Gdy ktoś Poruszył się z leżących lub szeptał słowa modlitwy rzucał się na niego pies szarpiąc odzienie i ciało. Każdy w tym dniu pragnął się wymknąć ze wsi i ukryć. Około godziny 13.00-14.00 słychać było strzały, wtedy ginęli aresztowani. Podzielono ich na trzy grupy i nakazano kłaść się w wykopach. W pierwszej dziesiątce znalazł się Franciszek Synowski, który przeżegnał mogiłę i krzyknął" Jeszcze Polska..." Nie dokończył, trafiony niemiecką kulą. Po kilku miesiącach Niemcy zatarli całkowicie ślady tego bestialskiego mordu. W miejscu tym znajduje się pomnik z tablicą, na której umieszczone są nazwiska pomordowanych. 

WALKA PODZIEMNA 

Późną jesienią 1939 roku pojawił się w zachodnim krańcu wsi Tczów pierwszy oddział konny majora "Hubala". Stoczył on Potyczkę z żołnierzami Wehrmachtu, który stacjonował w Rawicy. Pierwszym zbrojnym ruchem oporu była "gminna placówka nr 5". Utworzona została z inicjatywy Stanisława Gocla, która związana była ze Związkiem Walki Zbrojnej i podlegała Komendzie Obwodu Kozienice z siedzibą w Garbatce. Po aresztowaniu Stanisława Gocla komendan-tem został Leon Kacperczyk z Bartodziejów. Już na przełomie lat 1939/40 pojawiła się bezimienna organizacja, która swym zasięgiem objęła Tczów. Pierwszym jej organizatorem był Władysław Gołąbek "Boryna" z Kroczowa Mniejszego. W 1942 roku weszła ona w skład BCH i przyjęła nazwę BCH "Ośki". Od roku 1942 gminnym dowódcą oddziału specjalnego był Paweł Kwaśnik "Kostrzewa". W tym zgrupowaniu walczyło 25 partyzantów z Tczowa, Brzezinek, Bartodziejów; Dębicy, Janowa, Wybrańców i Podzakrzówka. Odznaczyli się oni odwagą i brawurą we wsi Zwoła i na Lubelszczyźnie pod Janiszowem z oddziałami SS. 

WYZWOLENIE 

W 1945 roku 14 stycznia nad ranem po potężnej 25 minutowej nawale artyleryjskiej ruszył front spod Puław. Tego dnia już w godzinach popołudniowych przez Tczów i wsie sąsiednie przewalały się na zachód uciekający Niemcy: W Tczowie zbudowane było kilkanaście bunkrów w pobliżu skrzyżowania dróg. Miejscowa ludność musiała zwozić budulce z własnych lasów na potrzeby tych bunkrów i pracować przy ich drążeniu. Równocześnie chwytano ludzi do budowy fortyfikacji na froncie, grupując ich w obozie we wsi Mierziączka. Rankiem 15 stycznia około dwóch godzin trwała kanonada artyleryjska i bój czołgów o laski za cmentarzem od strony Brzezinek, a czołgi niemieckie zepchnięte zostały przez radzieckie w zamarznięte bagna Tęczówki. Około południa 15 stycznia 1945 roku wjechały czołgi radzieckie, które po 5 latach 4 miesiącach i 4 dniach położyły kres okupacji niemieckiej. 

BILANS LAT WOJNY W TCZOWIE I OKOLICACH 

Tczowiacy walczyli i ginęli w różnych zakątkach naszej ziemi i Europy, pod Monte Cassino i w Katyniu, byli na przymusowych pracach w Niemczech, w obozach koncentracyjnych i brali udział w Powstaniu Warszawskim. Około 80 osób Poniosło śmierć. Do tych bolesnych strat należy dołączyć straty ekonomiczne wsi i niszczenie dorobku kulturalnego. Hołd wszystkim, co walczyli o wolność i zginęli społeczeństwo tczowskie składa 11 listopada każdego roku. 

Materiały oparte są na publikacjach 
Krystyny Kołodziejczyk 
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza